Gebedsgenezing online dating metro fm antalya online dating

Rated 4.33/5 based on 973 customer reviews

Naarmate we elkaar beter leerden kennen, kwam het geloof steeds meer ter sprake.Tot het punt dat we zelfs samen gingen bidden en lezen.Hierbij moet ik wel opmerken dat hoe erg het soms ook was, ik toch wel een bepaalde ‘rem’ op mijn gedrag ervaarde.Deze rem kan ik eigenlijk alleen toeschrijven aan mijn familie die biddend achter mij stond.Echter ondanks 4 jaar van verschillende therapieën, gesprekken en op zoek te zijn naar oplossingen en antwoorden, bleven mijn psychische klachten en onrust van binnen altijd sluimeren.Ook mijn toevlucht zoeken in werk, studie en feesten gaf mij niet de gezochte uitkomst of voldoening.

– Meerdere splitsingen in kerken van dichtbij meegemaakt waardoor ik ernstig begon te twijfelen aan God.De studie Psychologie heb ik achteraf gezien voornamelijk gekozen omdat ik op zoek was naar antwoorden, die destijds het geloof mij niet konden geven.Tijdens deze tijd heb ik ontzettend geleefd en uitersten opgezocht om mijzelf te vervullen.Door diverse negatieve gebeurtenissen in mijn leven veranderde mijn geloofsbeeld ernstig.Wat hier onder andere aan mee heeft gewerkt zijn de navolgende gebeurtenissen:– Mijn vader werd ernstig ziek rond mijn 11e levensjaar.

Leave a Reply